Bogamarí de roca
Paracentrotus lividus

És l'espècie de bogamarí més comuna a Menorca, que en ocasions pot arribar a tenir una densitat de població molt elevada.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.