Bogamarí negre
Arbacia lixula


Habita exclusivament els fons rocosos litorals de 0 a 40 metres.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.