Bogamarí morat
Schaerechinus granularis

És fàcil d'identificar pel color violaci de la carcassa i de les pues. Aquestes darreres sovint tenen la punta blanca.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.