Bogamarí de fondària
Echinus acutus

És un dels bogamarins regulars més grossos de la Mediterrània.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.