Tremelitja de floquet
Spirographis spallanzani

Molt abundant als ports de Maó i Fornells.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.