Ratolí de mar
Aphrodite aculeata

És una espècie molt gran, les espesses cerres de la qual disfressen els èlitres de la cara dorsal.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.