Lineus geniculatus

Es caracteritza per la presència d'uns anells blancs que es situen al voltant del seu cos de color marron. Aquesta espècie fou recollida a Ferragut, a un metre de profunditat.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.