Doga del fetge
Fasciola hepatica

Espècie gairebé cosmopolita que, en estat adult, viu en el fetge de l'ovella, del bou i del cavall.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.