Cuc de ploma
Hyalinoecia tubicola

Aquí veiem el tub quitinós del cuc de ploma que, en certes ocasions, es pot trobar a l'estómac dels exemplars més grans de les estrelles de la mar del gènere Astropecten.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.