Cuc de closca
Serpula vermicularis

Observeu les ganyes distribuïdes en dues semicorones i opercle corni en forma d'embut.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.