Tomàtiga de la mar
Actinia equina

És una espècie inconfussible pel seu color vermell i pel seu aspecte de tomàtic que adquireix quan es contreu.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.