Ortiga de la mar
Anemonia sulcata

És l'anèmona de mar més comuna a les nostres costes, en els fons de les quals forma extenses poblacions.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.