Corall
Corallium rubrum

És un dels més bells entre tots els invertebrats de la Mediterrània. Es pot apreciar el seu esquelet completament calcificat, de color vermell viu, i els pòlips estesos, de color blanc.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.