Sytela plicata
Llima

És un ascidiari comestible d'intens sabor agre.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.