Escopinya d'aigua o ametló
Gryphus vitreus

Té una bella closca de calcita de consistència vidriosa.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.