Corall bord
Myriapora truncata

Espècie que molt sovint s'ha confús amb el corall vermell, de la qual cosa prové la seva denominació popular.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.