Budell
Ciona intestinalis

És un ascidiari solitari propi d'ambients eutròfics, on viu a profunditats considerables.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.