Ascidi vermell
Halocynthia papillosa

És una espècie inconfusible pel seu aspecte molt característic.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.