Ascidi comú
Ascidia mentula

És una espècie abundant en el port d'Addaia, on es pot veure a escassa profunditat.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.