Ullastrar

L'ullastrar és un bosc baix, dens, ombrívol i esclerofil·le (l'ullastre i arbusts que l'acompanyen són de fulles dures i petites), moltes vegades mal de travessar.

- L'arbre que dóna nom a la comunitat és l'ullastre, amb el qual conviuen la mata o llentrisca, l'aladern, el garballó, la llampuga i l'arangí bord.

- Les plantes més baixes, que es beneficien de l'ombra protectora de l'ullastrar, són, principalment, el frare cugot, l'espareguera gatera, l'espareguera vera i, de vegades, fins i tot, la fonollera, a més de molses i líquens.

- Als ullastrars dels sòls rocosos s'hi solen trobar la mula, la trompera, la rapa blava i, més rarament, el garrover pudent; mentres que quan el sòl és més profund i humit s'hi fan les cireretes del bon pastor, la rapa comuna, la murta i la patata morenera.

- Les plantes enfiladisses més freqüents són la vidalba, l'aritja i la rogeta. A vegades, també hi podem trobar la gavarrera i el gat-maimó.

- Quan l'ullastrar és esclarissat s'hi introdueixen fàcilment la porrassa, la vidriella, l'argelaga, el càrritx i qualque pi.