Pinar

Aquest bosc, avui relativament abundant a Menorca, no ho era originàriament. El pi sembla que fou introduit per l'home des de molt antic i, probablement, es feia bé a les clarianes dels alzinars i ullastrars i en alguns indrets rocosos o arenosos pel fet de ser un arbre poc exigent. Aquest fet i l'acció humana han afavorit molt el seu desenvolupament. Generalment, si el pinar no ha estat netejat, hi trobam un sotabosc de brolla. Si es talla el sotabosc es perd molta terra per l'erosió