Comunitats marines de litoral

Prop de la costa, o aferrades a les roques litorals, trobam diverses algues, com són la lletuga de la mar, les orelles, alguna Cystoseira i diverses algues vermelles.

Més endins, a més d'altres algues, mereixen d'esser destacades les barbades, formades per fanerògames marines com l'altina i l'algueró. Les popularment anomena-des algues no són altra cosa que restes d'aquestes fanerògames que la mar treu fins a l'arena de la platja.