Màquia o marina d'aladern menorquí

 

Aquesta comunitat es fa a prop de la mar i s'adapta al vent fort i carregat de sal, arrapant-se a terra i agafant formes aerodinàmiques.

L'arbust predominant és l'aladern menorquí (endèmic). Normalment l'acompanyen la llentrisca, l'aritja i la rogeta. De vegades s'hi afegeixen la trompera, qualque ullastre i/o alguna sivina, la vidalba i la vidriella. L'arbust endèmic de Menorca, Daphne Rodriguezzi, molt escàs, creix amagant-se darrera els arbusts aplanats que el protegeixen del vent. Altres plantes baixes, com són la rapa mosquera, la rapa blava i el frare cugot, aprofiten també aquesta protecció.