Màquia o marina d'arbocer i bruc mascle

 

És una comunitat arbustiva que prové d'un alzinar on s'han tallat les alzines sense gaire alteració dels estrats inferiors. Hi predominen l'arbocer i el bruc mascle, i es conserven moltes de les plantes de l'alzinar.

Si la degradació, d'un alzinar o ullastrar, ha estat més forta, havent-se tallat també el sotabosc, és dóna un augment important de l'erosió, i es formen comunitats menys estructurades: les brolles o marines.