Brolla o marina silicícola d'estepes i brucs amb càrritx

Es una comunitat arbustiva, molt densa i prou alta, pròpia dels sòls silicis, que es forma arran d'una forta degradació tant de l'alzinar com de l'ullastrar.

Els arbusts més alts són el bruc mascle, el bruc femella i el càrritx. De vegades els acompanyen l'argelaga i la murta. Els altres arbusts són més baixos, però abundosos, particularment les estepes (la negra, la borrera i la blanca) i, amb menys freqüència, el tomaní. De vegades s'hi afegeixen la rogeta i l'aritja, i quan la brolla no és molt densa s'hi mesclen la mata o llentrisca, l'aladern menorquí, la porrassa, la llengua de passarell, la ballaruga i altres plantes herbàcies anuals. Tampoc no hi manquen els líquens i les molses.