Ecosistemes de Menorca
(Comunitats vegetals)

Comunitats climàciques

- Alzinar
-
Ullastrar

Comunitats permanents, adaptades a característiques ambientals i ecològiques particulars:

- Marina d'aladern menorquí
-
Murtar
-
Bardissa
-
Sivinar
-
Comunitats de ribera i de sols humits
-
Comunitats marines de litoral
-
Comunitats de les roques
-
Comunitats de les dunes i arenals
-
Comunitats halòfiles (de sols salats i salmencs)

Comunitats que resulten de l'alteració d'altres:

- Marina d'arbocer i bruc mascle
-
Marina d'estepes i brucs
-
Marina de xipell i romaní
-
Pinar
-
Fenassars i pradells
-
Comunitats arvenses
-
Comunitats ruderals