Comunitats herbàcies de les dunes i arenals

Les dunes són masses d'arena mòbil que es desplacen des de la costa cap a dins dels arenals de certes platges molt obertes com són les de Son Bou i s'arenal d'En Castell. Les plantes que s'hi fan estan adaptades a la vida en un material poc estable, molt permeable (no reté quasi gens d'aigua) i amb molt pocs nutrients. Les adaptacions consisteixen en rels molt extenses que permeten la fixació de la planta (a la vegada contribueixen a fixar les dunes) i en mecanismes de retenció d'aigua dolça i de les sustàncies dissoltes.

A la platja, i enfilant-se per la cara del primer front dunal, s'hi troba el jull de platja, acompanyat del lliri de platja, el card panical marí i el ràvec de la mar. Culminant el front dunal s'hi afegeixen el borró i qualque lletrera. A la banda interna de la duna es troben altres lletreres d'arena, el trèvol mascle, els moixos, l'escabiosa i el card panical marí. El sivinar, o de vegades la màquia d'aladern menorquí, forma el límit de la duna i la fixa, impedint que avanci terra endins.