ANEI 15: SON OLIVARET

1. Descripció general

Aquesta ANEI es troba a I'oest de l'illa de Menorca, íntegrament al terme municipal de Ciutadella. Comprèn la costa situada entre cala Blanca i la punta de Migjorn, tocant a la urbanització de Cap d'Artrutx. Té una superfície de 168 hectàrees i una longitud de costa d'uns 4.300 metres. La seva amplària màxima són 700 metres terra endins.

2. Geologia i paisatge

Com la resta d'ANEI del sud de Menorca, el subsòl està format per materials calcarenítics disposats horitzontalment. Els penya-segats costaners de la zona constitueixen un dels jaciments més rellevants dels esculls coralins del miocè superior. Juntament amb els coralls hi apareixen altres fòssils com gasteròpodes i lamel·libranquis.

3. Vegetació i fauna

Donades les reduïdes dimensions de la zona, no hi ha gran biodiversitat, encara que les espècies endèmiques són abundants. A la banda més propera al mar es troba la comunitat litoral típica (Crithmo-Limonion), caracteritzada per la presència del fonoll marí (Crithmum maritimum) i per diferents espécies del gènere Limonium. En segona fila es troba la comunitat aerohalina anomenada Launaetum cervicornis, dominada pels socarrells, plantes endèmiques en forma de coixinet. Cap a l'interior, aquesta formació limita amb el sivinar (Juniperetum lyciae), comunitat dominada per la sivina (Juniperus phoenicea eumediterranea), un arbust semblant al xiprer molt típic del litoral mediterrani i que rarament passa dels dos metres l'alçària. Juntament amb el xiprer hi trobam la mata (Pistacia lentiscus), el romaní (Rosmarinus officinalis palaui), la murta (Myrtus communis) i Thymelaea hirsuta.

Aquesta zona és un punt important d'aturada de les aus durant els passos migratoris. Entre els animals terrestres destaquen la presència de la sargantana italiana (Podarcis sicula), la sargantana mora (Podarcis perspecillata) i la tortuga de terra (Testudo hermanni). També hi ha conills (Oryctolagus cuniculus), rates de camp (Rattus rattus), ratolins de camp (Apodemus sylvaticus) i eriçons (Atelereix algirus).

4. Problemes de conservació

La principal problemàtica que hi ha a la zona és un excés de freqüentació provocat per la proximitat de les urbanitzacions i de la seva carretera d'accés.

5. Visita

L'accés es pot fer des de les urbanitzacions de cala Blanca i cala en Bosc. L'antic Camí de Cavalls és un bon itinerari, doncs recorre l'ANEI de sud a nord. S'ha d'evitar sortir-ne per tal d'evitar la proliferació de caminois paral·lels, que perjudiquen la vegetació.